فروش نرم افزار

فروش BPMS

فروش نرم افزارهای مناسب سازمانها بر مبنای

محصولات

 • سامانه جامع پیگیری و رسیدگی به شکایات (دادیار)

  dadyar
 • سامانه جامع اتوماسیون برگزاری
  مناقصات و نظارت بر پروژه ها

  tender
 • سیستم مدیریت فرایند کسب و کار
  (BPMS)

  bpms
 • سامانه مدیریت امور آزمایشگاهی
  (آزمایار)

  labroatory
 • سامانه جامع خدمات اداری و رفاهی
  (رفاه یار)

  refahyar
 • سامانه مدیریت پروژه

  projectManagement
 • سامانه مدیریت دانش

  aknowledgeManagement
 • سامانه مدیریت خدمات فن آوری
  اطلاعات بر مبنایITIL

  ITIL
 • سامانه مدیریت بهداشت صنعتي و
  HSE ایمنی محیط کار

  HSE
 • سامانه مدیریت انرژی
  (بهین یار)

  energy

این سامانه که برای اولین بار در سازمان بازرسی وزارت نفت ایران راه اندازی گردید بر اساس ISO و استاندارهای مرتبط، طراحی و پیاده سازی شده است از آنجایی این نرم افزار مبتنی بر BPMS است، قابلیتها، ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق بااین نرم افزار است. و این امکان را فراهم میسازد که این سامانه در زمان بسیار کوتاه به صورت کاملا سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای درخواست کننده ارائه شود.
برخی از فرایندها و امکانات سیستم عبارتند از:
 • امکان مدیریت اتوماتیک گردش کار فرایند پیگیری و رسیدگی به شکایات
 • وجود ساختار مناسب بانک اطلاعات شامل اطلاعات شکوائیه، ساختار سازمانی، بازرسین و کلیه تاریخچه گردش شکایات برای مدیریت شکوائیه ها در جهت حفظ یکپارچگی اطلاعات
 • امکان اعمال کنترل بر روی زمان به وسیله صدور هشدارهایی توسط سیستم نرم افزاری
 • امکان مانیتورینگ دقیق بطوریکه به سادگی و به طور گرافیکی در هر لحظه از وضعیت فرایندها مطلع شویم.
 • امکان اخذ گزارشاتی که به طور online ما را از فرایندهایی که در یک مرحله بخصوص و مورد نظر قرار دارند مطلع سازد.
 • امکان صدور و ارسال پیام از طریق sms، نامه و Email و ...
 • امکان ارتباط با سایر نرم افزاها و سیستمهای اتوماسیون مستقر در سازمان
 • امکان اختصاصی سازی سریع نرم افزار جهت مرتفع ساختن نیازمندیهای مورد نظر
 • فرایند نظرخواهی از شاکیان
 • فرایند بررسی های تصادفی برای تعیین سطح رضایت شاکیان
 • فرایند بررسی امکان جبران خسارت برای افرادی که مانند شاکی خسارت دیده اما شکایت رسمی اعلام ننموده اند
 • امکان اخذ گزارش از شکایات تکرار شونده برای رفع علل اصلی آنها و کاهش احتمال وقوع آنها
 • ایجاد روشهای اجرایی برای پیشنهاد و اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی
 • امکان ورود اطلاعات شکوائیه از طریق سیستم سامد، تلفن گویا، سیستم اتوماسیون، پورتال سیستم مدیریت شکایات و ...
 • مدیریت و کنترل کلیه زیر فرایندهای جاری بین شاکی و حوزه های بازرسی و مافوق آن
 • مدیریت و کنترل کلیه فرایند های برون سازمانی (در صورت شکایت به مراجع قضایی خارج از سازمان) همچون بازپرسی، بدوی، تجدید نظر، فرایندهای مربوط به وکلا، احضاریه ها، احکام صادره و ...
 • اطلاعات چارت سازمانی و بازرسین
 • مدیریت دسترسی کاربران به اطلاعات
 • ورود اطلاعات تحلیلی شکایات، تفکیک، طبقه بندی و مدیریت اولویتها و مهلت آنها
 • امکان ارجاع کار به بازرسین بر اساس تراکم کاری و حیطۀ فعالیت آنها
 • امکان اخذ گزارشات آماری و تحلیلی نموداری و متنی بصورت online
 • امکان ارسال رونوشت
و دهها امکان و فرایند دیگر که بنا بر درخواست مشتری قابل سفارشی سازی می باشد.
dadyar
این سامانه برای اولین بار در سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور راه اندازی شد. با توجه به سیاست خصوصی سازی و برون سپاری پروژه ها و خدمات در سازمانهای دولتی و همچنین نیاز به برون سپاری بسیاری از خدمات و پروژه ها در سایر سازمانها، فرایندهای شناسایی و ارزیابی پیمانکاران، تولید یا تأمین کنندگان، انتخاب آنها و انتخاب مشاوران از حساسیت ویژه ای برخورداراست و لزوم بهبود آنها در جهت کاهش زمان انجام پروژه ها و هزینه های مربوط به کنترل و مدیریت فرایندها برای مدیران ارشد سازمانها امری مهم و در خور توجه است. مطرح شد، می باشد BPMS قابلیتها، ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق با آنچه پیشتر در مبحث BPMSبه دلیل مبتنی بودن این نرم افزار بر و این امکان را فراهم می سازد که این سامانه به صورت کاملا سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای درخواست کننده سفارشی سازی شود. سیستم جامع مدیریت برون سپاری پروژه ها پوشش دهنده کلیه فرایندهاییست که از لحظه تعریف یک پروژه در سازمان تا زمان تحویل قطعی پروژه به وقوع می پیوندد که شامل فرایندهای زیر می باشد:
 • فرایند ارزیابی و انتخاب مشاوران بر اساس آیین نامه اجرایی
 • فرایند انعقاد قرارداد با مشاور برنده و رسیدگی و پرداختهای فاز اول و دوم و پیش پرداخت فاز سوم
 • فرایند ارزیابی کیفی پیمانکاران بر اساس آیین نامه اجرایی
 • فرایند برگزاری مناقصات
 • فرایند انعقاد قرارداد با پیمانکار و تحویل زمین و شروع پروژه
 • فرایند رسیدگی و پرداخت صورتحساب های پیمانکاران
 • فرایند رسیدگی و پرداخت صورتحساب های مشاوران
 • فرایند تحویل موقت پروژه
 • فرایند تحویل قطعی پروژه
سایر فرایندهای مرتبط با برون سپاری، رسیدگی و نظارت پروژه ها به صورت کامل تحت پوشش این سامانه قرار می گیرند. در ادامه به بخشی از ساختارهای اطلاعاتی این راهکار اشاره می شود:
 • مشخصات کلي شامل: آدرس، تلفن، فکس، پست الکترونیک، آدرس سایت، نوع شرکت، نمایندگي ها و ...
 • اطلاعات مربوط به صلاحیت شامل: رتبه، توان مالي، تعداد کار مجاز و سقف مبلغ حق الزحمه با توجه به رتبه و امکان تعریف فرمولهاي محاسباتي مناسب
 • سوابق کاري شامل: پروژه هاي انجام شده یا در دست انجام توسط پیمانکار، تاریخ شروع، تاریخ پایان، علت توقف، میزان حق الزحمه در هر یک از قسمتهاي پروژه، نام و مشخصات شرکتهاي همکار در آن پروژه و بخشي که در آن فعالیت داشته اند.
 • پرسنل مشاور شامل: نام، نام خانوادگي، مدرک تحصیلي، میزان تحصیلات، صاحب امضا بودن و ...
 • سوابق شرکت در مناقصات شامل: نام مناقصه گزار، تاریخ مناقصه، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت اجراي موضوع مناقصه و نحوه شرکت در مناقصه
 • تعیین معیارهاي ارزیابي کیفي شامل: تعریف معیارها به همراه وزن هر معیار و حد اقل امتیاز قابل قبول، تعریف زیرمعیارها به همراه وزن هر یک ازآنها و حد اقل امتیاز قابل قبول و امکان امتیازدهي بر اساس معیارهاي تنظیم شده
 • تعیین معیارهاي ارزیابي فني شامل: معیارها به همراه وزن هر معیار و حد اقل امتیاز قابل قبول، تعریف زیرمعیارها به همراه وزن هر یک ازآنها، حد اقل امتیاز قابل قبول و امکان امتیازدهي بر اساس معیارهاي تنظیم شده
 • فراخوان شامل: شماره فراخوان، تاریخ، مهلت فراخوان، آدرس محل تحویل اسناد و موارد درخواستي از پیمانکاران
tender
سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار، راهکاری پویا برای پیاده سازی، توسعه وبهبود فرایندهای یک سازمان به صورت یکپارچه می باشد. با پیدایش این راهکار نو ظهور و با توجه به توانمندی های نا محدود آن در مدت زمانی بسیار کوتاه در سراسر دنیا سازمانها و شرکتهای بزرگی همچون اکسون موبیل، آی بی ام، جنرال موتور، تویوتا، ارگانهای دولتی، صنایع مادر، شرکتهای صنعتی، بازرگانی و خدماتی کوچک و بزرگ، این ابر تکنولوژی برای 1386را جایگزین روش های سنتی نموده اند. شرکت فناوری اطلاعات دانش رایان آروین در سال نخستین بار به ایجاد و بومی سازی این راهکار جهانی مبادرت ورزید. در این راهکار که تلفیقی از فناوری های مدرن، نرم افزار های فوق پیشرفته و تئوری های مدیریتی است می توان بدون استفاده از دانش برنامه نویسی، اقدام به پیاده سازی، توسعه و یکپارچه سازی سیستمهای نرم افزاری مورد نیاز نمود. مدیرانی که تمام فرایندهاو سیستم های سازمان خود را برمبنای BPMS بنا می کنند در مقایسه با کسانی که از سیستم ها و نرم افزارهای سنتی بهره میجویند از مزایایی بهره مند می شوند که سازمان آنها را در سطحی فراتر و جایگاهی بسیار متفاوت قرار می دهد.
برخی از این مزایا عبارتند از:
 • توسعه سیستمها و نرم افزارهای مورد نیاز مجموعه، بدون نیاز به دانش برنامه نویسی و با استفاده از دانش سازمانی
 • ارتقاء آنی سیستمهای نرم افزاری سازمان با تغییر در شناخت و نیازهای سازمان
 • تغییر در سیستمهای نرم افزاری سازمان همگام با تغییر آیین نامه ها، مصوبات و ساختار سازمانی ظرف مدت کوتاه و بدور از پیچیدگی های نرم افزاری توسط اعضای سازمان
 • راهبری گام به گام کارشناسان در اجرای فرایندها توسط این سیستم با قابلیت نظارت کامل و لحظه ای توسط مدیران
 • کاهش نیازهای آموزشی
 • ارتباط و تعامل با کلیه نرم افزارهای موجود در سازمان در جهت دستیابی به سازمان یکپارچه
 • کاهش شدید هزینه ها و افزایش چشمگیر بهره وری به دلیل پویایی و سرعت عمل آنها

قابلیت های BPMS، نتایج و دستاوردهای آن:
 • قابلیت مدیریت خودکار فرایندها و تصمیم سازی هوشمند
 • ایجاد نظام اجرایی و وحدت رویه در روند اجرای فرایندها و ارایه خدمات
 • هدایت گام به گام کارمندان در انجام وظایف به صورت سیستماتیک
 • کاهش نیازها و هزینه های آموزشی برای کاربران و تسهیل در انتقال تجارب به افراد تازه استخدام شده
 • ایجاد امکان دورکاری برای کاربران و مدیران
 • کمک به تصمیم گیریهای بهتر در سازمان
bpms
نرم افزار مدیریت فرآیندهای آزمایشگاهی (LIMS, Laboratory Information Management System) نرم افزاریست که قادر به پوشش دادن تمام فرآیندها و گردش کار آزمایشگاه – از برنامه ریزی و نمونه برداری تا فرآیندهای انجام آزمایش و کنترل کیفیت تا تهیه گزارش – می باشد. آزمایشگاه های مختلف سراسر دنیا هر کدام از نرم افزارهای مختلفی استفاده می کنند که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. انتخاب نرم افزار آزمایشگاهی مناسب بایستی با دقت و توجه به نیازها و گردش کارها و نوع خدماتی که آزمایشگاه ارائه می نماید، انجام گردد و یکپارچگی تمامی فرآیندهای سازمانی خود را پیش بینی نماید تا از اتلاف وقت و هزینه و دوگانگی سیستم های اداری پرهیز نماید.
این نرم افزار همسو با سیستم مدیریت یکپارچه ISO / IMS 9001 و فرآیندهای آزمایشگاهی استاندارد ISO 17025 تولید شده است که شامل بخش های مختلفی است که به صورت یکپارچه در سیستم مدیریت می شود بدون اینکه فرآیندهای هر بخش کندی کار بخش دیگر باشد.
اهداف استفاده از سامانه مدیریت امور آزمایشگاهی
 • الکترونیکی شدن تبادل اطلاعات بین متقاضی آزمایش و آزمایشگاه ها و بخش مالی سازمان
 • یکپارچه سازی زیرساخت های اطلاعاتی مرتبط با کار آزمایشگاهی
 • ارتقاء قابلیت های تحلیلی و نظارتی بر کیفیت آب جها تصمیم گیری ها و بهبودهای آتی
 • مستندسازی کلیه وقایع فرآیندها
 • مدیریت خودکار گردش کارها در راستای افزایش بهره وری
 • پایش و رهگیری فرآیندها
فعالیت های بخش های مختلف آزمایشگاه
 • واحد پذیرش
  • ثبت اطلاعات مشتریان
  • تکمیل فرم های مربوط به درخواست هر مشتری و اختصاص کد برای درخواست موردنظر و ارسال آنها به مدیران آزمایشگاهها
  • امکان درخواست انجام آزمایش توسط خود مشتریان از طریق سایت
  • امکان تهیه تصویر از درخواست های کتبی مشتریان با قابلیت مشاهده در کارتابل روسای آزمایشگاه
  • چاپ بارکد و نصب بر روی شیشه های نمونه برداری برای رهگیری در مراحل دیگر آزمایشگاه
  • امکان ثبت فعالیت مشتریان درون سازمانی، شرکت های زیرمجموعه و کنترل عملکرد شرکت ها
  • انجام حسابداری مشتریان
  • ارسال خودکار پیامک تأییدیه ثبت به درخواست کننده و اعلام هزینه آزمایش
 • واحد نمونه برداری
  • درصورت نیاز به نمونه برداری، پس از پرداخت هزینه توسط مشتری، کار به واحد نم.نه برداری ترجاع داده می شود.
  • قابلیت ورود اطلاعات پارامترهای اندازه گیری شده در محل نم.نه برداری در فرم های مرتبط با نمونه برداری که در سیستم طراحی و بر روی تبلت ها یا گوشی موبایل نصب می گردد.
  • ثبت موقعیت مختصاتی محل نمونه برداری به طور خودکار در سیستم
  • ارسال پیامک پس از اتمام کار نمونه گیری و اعلام زمان تقریبی اعلام نتیجه آزمایش
  • امکان گزارش گیری نم.نه برداری های انجام شده براساس فرم های طراحی شده
 • واحد آزمایشگاه
  • امکان انتخاب یا ویرایش نمودن دستگاه انجام دهنده آزمایش
  • امکان تعریف آزمایشگاه جدید و دسته بندی آزمایشگاه ها
  • امکان ثبت مسئولان آزمایشگاه و آزمایشگران
  • قابلیت گزارش گیری سوابق مسئولان آزمایشگاه و آزمایشگران
  • نگهداری سوابق نمونه ها و امکان گزارش گیری آنها
  • امکان تعریف و ویرایش تجهیزات آزمایشگاه
  • ثبت مشخصات مواد مصرفی براساس آزمایش های انجام شده و اعلام موجودی آن
  • امکان ثبت قیمت خرید و مقدار ورودی و مصرف مواد آزمایشگاه
 • واحد کنترل کیفی
  • ثبت اطلاعات تجهیزات و زمان تعمیرات
  • ترسیم کنترل چارت و اعلام هشدار برای خروج مقادیر از حد کنترل
  • اعلام زمان کالیبراسیون دستگاه ها براساس کنترل چارت
  • اعلام زمان کالیبراسیون براساس زمان بندی
  • بررسی نتیجه آزمایش براساس فرمول های تعریف شده در نرم افزار و اعلام انحراف های ایجاد شده
  • ثبت تغییرات در نتایج و امکان نمایش آن به مدیر
  • مشاهده سوابق منابع نمونه برداری و مشتریان
  • ایجاد قابلیت نمایش نقاط نمونه برداری شده روی نقشه و تولید نقشه های کیفی
 • واحد اعلام نتیجه
  • نمایش مشخصات مشتری در سربرگ نتایج آزمایش
  • ارسال پیامک هنگام آماده شدن نتیجه آزمایش
  • ارائه گزارشات به دو زبان انگلیسی و فارسی
  • دریافت وجه آزمایش و اعلام نتیجه به مشتری بصورت آنلاین
  • نمایش عدم قطعیت و حد تشخیص و حدود مجاز استاندارد در نتیجه آزمایش
  • گزارش گیری عملکرد آزمایشگاهها
  • گزارش گیری آمار عملکرد واحدهای زیرمجموعه
  • تهیه گزارش حسابداری مشتریان
 • واحد اعلام نتیجه
  • اطلاعات پایه
  • تعریف واحدهای زیرمجموعه
  • تعریف آزمایشگاه ها
  • تعریف و ویرایش کاربران شامل مسئولین، کارشناسان، کاربران، نمونه بردارها
  • قابلیت تعریف پارامترهای آزمایش همراه با امکان ویرایش یا حذف
  • تعریف و ویرایش تجهیزات آزمایشگاه ها
  • ایجاد کارتابل با توجه به فعالیت هر بخش از مجموعه
  • امکان اجرا و رهگیری گردش کار هر آزمایشگاه به صورت خودکار
  • امکان ارجاع کار بین آزمایشگاهها و واحدهای تعریف شده
  • تعریف قیمت هر آزمایش براساس تعرفه
  • تعریف هزینه ها و حسابداری مشتریان
  • امکان اصلاح تعرفه ها در زمان های مختلف بدون ایجاد تغییر در سوابق
  • امکان تعریف پارامترهای عدم قطعیت آزمایش ها
  • امکان تعریف پارامترهای حد تشخیص دستگاهها
  • امکان تعریف و ویرایش میزان مواد مصرفی در انجام هر آزمایش و کسر از مقدار موجودی آزمایشگاه
  • امکان ویرایش پارامترهای مورد آزمایش در آزمایشگاه ها بدون ایجاد خلل در سوابق
  • امکان تعریف گروه های کاربری و مجوزهای دسترسی ها برای کاربران
  • امکان تعریف کاربر نامحدود و چند راهبر در سیستم
  • تعریف مشتریان دائمی
labroatory
این سامانه برای اولین بار در شرکت ملی گاز ایران نصب و راه اندازی گردیده است. از آنجایی که این نرم افزار مبتنی بر BPMS است، قابلیتها، ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق با آنچه پیشتر در مبحث BPMS مطرح شد، می باشد و این امکان را فراهم میسازد که این سامانه در زمان بسیار کوتاه به صورت کاملا سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای درخواست کننده ارائه شود.
این نرم افزار شامل فرایندهای ذیل می باشد:
 • تنخواه گردان:
  ثبت فاکتورها، صدور اسناد، کنترل بودجه ها و هزینه ها، پیش بیني بودجه وارائه آن به امورمالي
 • تامین کالا و انبارداری اقلام جاری:
  مدیریت موجودي ونگهداري اقلامي که مورد نیاز اداره خدمات اداري رفاهي است. انبار یا انبارهاي اداره خدمات اداري رفاهي کاملا مستقل عمل کرده و آمار ورود و خروج اقلام را براساس هرفرد، واحد سازماني ویا مدیریت نگهداري مي کند. این فرایند شامل قسمت هایی همچون درخواست و دریافت کالا، حواله انبار، کنترل حسابهای بانکی و ... می باشد.
 • کنترل اموال کاخداری:
  ماموریت این بخش شناسایي وگروه بندي و ورود اطلاعات لوازم وتجهیزاتي است که دراطاق ها موجود وبرچسب اموال دارد و نیز حذف اطلاعات اموالي که فرسوده و مجوز حذف گرفته اند.
 • تامین اقلام:
  سیستم ثبت وکنترل اطلاعات مربوط به تامین اقلامي که در انبارموجود نیست و براي آن درخواست صادر شده است.
 • مدیریت فضای اداری:
  ثبت اطلاعات فضاهاي اداري در ساختمان هاي ستادي به منظور کنترل و برنامه ریزي روي این فضاها جهت بدست آوردن فضاي کاري بهینه براي مدیران و پرسنل هر واحد.
 • مدیریت امور چاپ و تکثیر
 • فرایندهای مربوط به ساماندهی تسهیلات مالی
 • فرایندهای مرتبط با امور بیمه
 • ثبت و به روز آوری اطلاعات آب، برق و گاز
 • ثبت و به روز رسانی اطلاعات شناسنامه ساختمانها
 • فرایند ثبت و به روز رسانی تجهیزات عمومی:
  اطلاعاتی همچون کد گروه اصلي کالا، کد گروه فرعي کالا، شرح کالا، کد ساختمان، کد طبقه، کد کالا، تعداد، متراژ، توضیح مربوط به تجهیزات عمومي در این فرآیند استخراج و ثبت مي گردد و گزارشاتی در همین رابطه تهیه و مورد استفاده قرار مي گیرد.
 • ثبت و به روز رسانی اطلاعات استفاده از تسهیلات اقامتی
 • بهداشت صنعتی و ایمنی محیط کار (HSE)
 • ثبت و به روز رسانی اطلاعات بازدید دوره ای تجهیزات
 • ثبت و به روز رسانی اطلاعات تعمیر
 • ثبت و به روز رساني اطلاعات سازمان
 • ثبت و ارسال مراسلات
refahyar
در این سامانه براي مدیریت کامل چرخه حیات پروژه راهکاري تعبیه شده است که در آن کلیه مراحل، بصورت یکپارچه مدیریت مي شود از آنجایی که این نرم افزار مبتنی بر BPMS است، قابلیتها،ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق با آنچه پیشتر در مبحث BPMS مطرح شد، می باشد و این امکان را فراهم میسازد که این سامانه به صورت کاملا سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای درخواست کننده قابل ارائه باشد. از این رو این سیستم داراي امکانات ویژه اي می باشد که آن را از سایر سیستمهاي مدیریت و کنترل پروژه متمایز مي کند. از ویژگیهاي این سیستم اینست که مي تواند از کلیۀ فازهاي چرخۀ حیات پروژه پشتیباني نموده و مدیریت یکپارچه اي بر کلیه فرایندهاي مرتبط ایجاد نماید.
ماموریت سیستم، پشتیباني عمومي از کلیه فازهاي چرخه حیات پروژه شامل فازهاي زیر می باشد:
 • آغازین
 • برنامه ریزي
 • اجرا
 • نظارت و کنترل
 • خاتمه
امکانات سیستم براي پوشش اهداف فاز برنامه ریزي:
 • امکان مدلسازي شبکه پروژه و ایجاد WBS با داشتن قابلیت Emport, Export با MSP
 • امکان پیاده سازي فرایندهاي مختلف مانند فرایند انبار و شناخت و کاهش ریسک و عدم انطباق و. ..
 • ایجاد ساختار فرمهاي در گردش و ساختار کلیه موجودیت ها در تعامل با فرایند
 • امکان ورود اطلاعات منابع انساني و تخصیص سمت ها و مدیریت ساختار سازماني
 • امکان ورود اطلاعات تجهیزات
 • امکان تنظیم روشهاي تخصیص منابع
 • امکان ارتباط با فرایندهاي عدم انطباق
 • ایجاد بانک موجودیت ها و اسناد در گردش
 • پویایي و قابلیت ارتقاء، تغییر و اصلاح در ساختار فرایندها، موجودیت ها و اسناد در گردش
 • امکان اخذ گزارشات نموداری درباره ظرفیت خالی واحدها
امکانات سیستم براي تحقق اهداف در فاز اجرا عبارتند از:
 • امکان ایجاد کارتابلهاي اختصاصي براي هر کاربر با قابلیت راهبري اتوماتیک
 • امکان پشتیبانی از الگوهای تکراری (patterns) که قابلیت های زیر را در سیستم ایجاد می کنند:
  • امکان ارتباط با فرایندهاي عدم انطباق و مدیریت ریسک براي دستیابي به مدیریت یکپارچه ریسک
  • امکان تنظیم سیستم برای مدیریت پروژه به صورت برون سپاری
  • امکان ارتباط با فرایند انبار در جهت مدیریت یکپارچه تدارکات پروژه
  • امکان پشتیباني از روشهاي مختلف تخصیص منابع در واحدهاي مختلف
  • امکان مکانیزه شدن کامل فرایند تا پایین ترین سطح ممکن به طوریکه می توان برای هر نفر کارتابلی ایجاد کرد و در صورت لزوم با ارتباط با سخت افزارهای مناسب کارکنان بتوانند با استفاده از کارت، کارهایشان را از سیستم دریافت کنند.
 • امکان اعمال اصلاحات و تغییرات در ضمن اجراي پروژه
 • کنترل و مانیتور کردن فرایندها بصورت بصري
 • صدور هشدار ها در فعالیتهایي که زمان آنها تمام شده
 • گزارش پیشرفت مالي و فیزیکي پروژه ها
 • قابلیت نظارت و پیگیري بر فرایندهاي عدم انطباق و شناسایي و مدیریت ریسکها
 • افزایش قابلیت برنامه ریزي در جهت دستیابي به اهداف سازمان در نتیجه قابلیتهاي گزارش سازي
 • بررسي میزان عملکرد کارکنان و میزان کارآیي آنها
 • مستندسازي خودکار تمامي مراحل اجراي پروژه ها
 • نمودار ظرفیت سنجي
 • و ...
project
یکی از اهداف مدیریت دانش اینست که دانش مناسب، در زمان لازم به سهولت در اختیار کارکنان قرار گیرد، به گونه ای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان، بهترین روش را بکار ببرند. ماموریت سامانه مدیریت دانش به وجود آوردن زیرساختی مناسب از طریق ایجاد پیوند بین منابع انسانی، فرایندها، بانک اطلاعاتی دانش سازمانی و متخصصین برای دستیابی به اهداف سازمان بوده و شامل فرایندها و مراحلی همچون:
 • تسخیر اجتماع دیدگاه های خبرگان و متخصصان یک شرکت، در هر جایی که باشند(در بانک اطلاعاتی، روی کاغذ یا در ذهن افراد)
 • انتشار آن در هر جایی که به سود بیشتری منجر شود
 • فرایند کشف، کسب، توسعه و ایجاد دانش
 • نگهداری و دسته بندی دانش
 • تسهیم و به اشتراک گذاری بین متخصصین
 • ارزیابی و به کار گیری دانش مناسب در زمان لازم توسط فرد مناسب در سازمان
و فرایندهای متعدد دیگری می باشد که در قالب مدیریت دانش به عنوان یکی از گفتمانهایی که در دوران جدید در زمینه مدیریت مطرح گردیده و به شدت مورد توجه سازمان ها و مبحث مدیریت قرار گرفته است. از آنجایی که این نرم افزار مبتنی بر BPMS است، قابلیتها، ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق با آنچه پیشتر در مبحث BPMS مطرح شد، می باشد و این امکان را فراهم میسازد که این سامانه در زمان بسیار کوتاه به صورت کاملا سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای درخواست کننده ارائه شود.
science
به معنای لغوی کتابخانه زیربنایی (ITIL) IT Infrastructure Library فناوری اطلاعات بوده و در واقع حاصل بهترین روشها و تجربیات در تمامی مراکز داده در کشور انگلستان می باشد. و این موضوع کانون اصلی توسعه و گسترش آن تا به امروز بوده تا این اطمینان حاصل شود که تمامی سازمانها در حوزه IT خدمات رقابتی و ممتازی را ارائه می کنند. امروزه ITIL در سراسر جهان با وجود اینکه ذاتا یک استاندارد نمی باشد ولی عملا به عنوان یک استاندارد برای مدیریت خدمات در حیطه فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد و شامل اسناد و بسته های حرفه ای گسترده و قابل دسترسی برای عموم مردم در مورد نحوه برنامه ریزی، چگونگی ارائه و پشتیبانی در حیطه خدمات در این حوزه می باشد. در حال حاضر بیش از دو دهه از ظهور آن می گذرد و نسخه چهارم آن در سال 2011 میلادی انتشار یافته است که سازگار با ISO 20000 می باشد و شامل 5 هسته اصلی است:
 • استراتژی خدمات(Service Strategy)
 • طراحی خدمات (Service Design )
 • انتقال خدمات (Service Transition)
 • عملیات خدمات (Service Operation)
 • بهبود مستمر خدمات (Continual Service Improvement )
سامانه مدیریت خدمات IT فرایند های متعددی را در این حوزه پوشش می دهد که همگی بر مبنای ITIL و مبتنی بر BPMS بوده لذا قابلیتها، ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق با آنچه پیشتر در مبحث BPMS مطرح شد، می باشد. استفاده از این سامانه در هر یک از سطوح پنج گانه فوق باعث بهبود چشمگیری در خدمات رسانی واحدهای IT شده و منافع ویژه ای را نسیب آنها می کند.
ITIL system
در این سامانه فرایندهای متعددی مدیریت، ثبت و به روز رساني می شود که به برخی از آنها اشاره میگردد، ضمنابا توجه به اینکه این نرم افزار مبتنی بر BPMS است، قابلیتها، ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق با آنچه پیشتر در مبحث BPMS مطرح شد، می باشد و این امکان را فراهم میسازد که این سامانه به صورت کاملا سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای درخواست کننده ارائه شود. برخی فرایندهای موجود در این نرم افزارعبارتند از:
 • ثبت و به روزرساني اطلاعات ایمني ساختمان
 • فرایند مدیریت، ثبت وبه روزرساني اطلاعات البسه و دیگر ملزومات ایمني کارکنان
 • مدیریت ریسک ایمني و زیست محیطي
 • مدیریت حوادث ایمني و زیست محیطي
 • مدیریت آراستگی محیط کار (SI)
 • برنامه ریزي مانورها
 • بازدیدهاي دوره اي جعبه کمکهاي اولیه
 • سمپاشي ساختمانها
 • ثبت کمک هاي اولیه
 • F.Bکپسولها و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق بازدیدهاي دوره ای
 • فرآیند اعزام کارکنان براي معاینات دوره اي
 • کنترل زمان شارژ و سرویس خاموش کننده ها
 • تجهیزات خاص اطفاء FM200
 • گزارش حوادث - تأمین آتیه
 • اندازه گیري آلاینده هاي محیط کار
 • بازدیدهای گروه HSE
 • مدیریت ریسکها
و فرایندهای گوناگون دیگری که بنا به درخواست مشتری قابل ارائه می باشد.
HSE system
شرکت فناوری اطلاعات دانش رایان آروین پس از سال ها تحقیق و پژوهش در سال 1386 اولین سامانه مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS) کاملا ایرانی را در شورای عالی انفورماتیک ایران به ثبت رسانید. امروز پس از گذشت یک دهه تلاش بی وقفه و ارتقاء مستمر این سیستم، شاهد محصولی با سطح کیفی بسیار بالا و در حد محصولات مطرح جهانی می‌باشیم که حاصل نبوغ و پشتکار دانشمندان این مرز و بوم می باشد. این شرکت علاوه بر سامانه BPMS، محصولات و خدمات ارزشمندی را مبتنی بر BPMS در سازمان‌هایی نظیر: وزارت نفت، شرکت ملی گازایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، کیان خودرو نوین، آب و فاضلاب و ... ارائه نموده است که موفقیت این تکنولوژی در این سازمان‌ها، تضمینی بر کارایی آن می باشد.
معرفی سامانه مدیریت انرژی:
با توجه به اهمیت مدیریت انرژی استفاده از سامانه های کارآمد برای بهبود اجرای فرآیندهای این حوزه لازم و اجنتاب ناپذیر است. بدین منظور در این طرح اهداف ذیل را ترسیم می نماییم:
هدف از طراحی نرم افزار:
 • افزایش میزان بهره وری
 • تعیین وضعیت موجود
 • کنترل مصرف انرژی و ارتقاء قابلیت های نظارتی
 • بهبود و بازطراحی فرآیندهای مرتبط
 • کاهش زمان تعمیرات و نگهداری
 • هشدار به کلیه کاربران جهت کاهش زمان تاخیرات
 • ارائه هشدار های لازم توسط سیستم برای انجام اقدامات پیشگیرانه
 • بومی سازی فرآیندهای شرکت در قالب نرم افزار و اصلاح فرآیندها در صورت نیاز
 • یکپارچه سازی از طریق برقراری ارتباط بین سامانه های موجود سازمان در حوزه انرژی و تجهیزات مصرف کننده

قابلیت ها و گزارشات سیستم مدیریت انرژی:

 • ثبت و دسته بندی تمامی مصارف شرکت
 • ثبت شرایط دمایی و محاسبه HDD و CDD و آنالیز تاثیر بر مصارف اداری
 • تهیه شناسنامه قسمت های مختلف شرکت (سوله ها و ساختمانهای اداری)
 • تهیه پروفایل انرژی بخش های تولیدی (ورودی ها و خروجی ها و معیارهای مطلوب مصرف)
 • اجرای یکپارچه فرایندهای مرتبط
 • محاسبه اتلاف فرآیند بصورت شماتیک و گراف
 • تنظیم ترازنامه انرژی فرآیند بصورت شماتیک و گراف
 • ایجاد گزارش مدیریتی مصارف انرژی بصورت گراف و نمودار
 • سیستم کامل گزارشگیری بر اساس نیاز مشتری
 • ایجاد گزارش برای سطوح مختلف (واحد، بخش و تجهیز)
 • ثبت و پایش شاخص های عملکردی (کارایی، بهرهوری، اثربخشی) و ارائه گزارشهای تحلیلی
 • ثبت سوابق عملکردی کلیه تجهیزات، بخشها و واحدها با قابلیت تعریف بازه زمانی مشخص
 • تعیین مصارف و تجهیزات و فرآیندهای بارز شرکت و متصل نمودن به کنترلهای عملیاتی شرکت(EM و PM)
 • رسم خطوط مبنا بر اساس رگرسیون و مقایسه با عملکرد سازمان و ارائه گزارشات تحلیلی CUSUM
 • ثبت فرآیند خرید وارائه گزارشات ارزیابی تجهیزات بارز
 • ارزیابی تامین کنندگان و ارائه گزارشات مدیریتی
 • ثبت قبوض شرکت و ارائه گزارشات تحلیلی
 • ثبت اقدامات بهبود و ارائه گزارشات اولویت بندی و پایش اقدامات
 • ثبت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و پایش اقدامات و ارائه گزارشات اثربخشی
 • ثبت و پایش اهداف و ارائه گزارشات تحلیلی و تعیین درصد تحقق
 • ارائه گزارشات تخمینی مصارف آینده انرژی سازمان
 • ارائه برنامه های ممیزی داخلی و ثبت گزارشات و عدم انطباقها و ارائه گزارشات تحلیلی
 • ارائه گزارشات کمیته های انرژی و پایش اقدامات خروجی
 • ثبت کلیه قوانین و مقررات انرژی وارائه گزارشات ارزیابی و رعایت آن
 • محاسبه SEC وارائه گزارش تعیین برچسب های ساختمانهای اداری

فناوری محصول:
راهکار مدیریت فرآیندهای شرکت دانش رایان آروین کاملا مبتنی بر سرویس (SOA) بوده و با MVC توسعه داده شده است، در نتیجه قابلیت ارتباط پذیری آن با سایر سازمانها بسیار زیاد است. ضمنا به علت استفاده از تکنولوژی Ajax سرعت مناسبی را به کاربر ارائه می دهد.

معماری فنی محصول:
سامانه به صورت کاملا Service oriented ارائه می شود. از نظر داخلی سامانه چند لایه و بسیار مناسب جهت توسعه و تغییرات احتمالی می باشد.

پشتیبانی :
شرکت دانش رایان آروین همواره کوشیده است تا خدماتی درخور و شایسته مشتریان خود ارائه دهد و این امر محور اصلی اهداف این شرکت بوده است، لذا خدمات پشتیبانی شرکت شامل:
 • پوشش نیاز عادی مشتری در طول زمان استفاده از نرم افزار شامل آموزش و استقرار نرم افزار
 • پاسخگویی تلفنی و راهنمایی کاربران استفاده کننده از نرم افزار دانش رایان آروین
 • ارائه نسخه های جدید نرم افزار
 • رفع اشکالات احتمالی در حداقل زمان ممکن
 • انجام تدابیر ضروری به منظور حفظ و نگهداری اطلاعات و ذخیره سازی مطمئن آنها
energy system

EN

;