توسعه و تولید نرم افزار

BPMS

دانش رایان آروین به عنوان نخستین شرکت داخلی در حوزه در ارائه راهکارهای یکپارچه در جهت بهبود مدیریت فرایندها، محصولات و خدمات ارزشمندی رادر سطوح بسیار گسترده برای سازمانهایی نظیر:

nioc

وزارت نفت

nioc

شرکت ملی نفت

nioc2

شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی

niocCentral

شرکت نفت مناطق مرکزی

sbu

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

water

شرکت تامین و تصفیه آب تهران

smoking

مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات

samat

شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه) سمات(

petroshimi

شرکت پتروشیمی

behzisti

سازمان بهزیستی

disease of lung

مرکز اموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی

fazelab

شرکت آب و فاضلاب استان تهران


cinema

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران


farsNIOC

شرکت گاز استان فارس


و دهها سازمان دیگر ارائه نموده است و در حیطه سازمانهای دولتی امروز به عنوان بخشی از دولت الکترونیک شناخته می شودمشتریان و خریداران محصولات و نرم افزارهای شرکت

EN

;